EMT andmeside seaded e-posti saatmiseks

E-maili seadistus

Operaatori parameetrid

SMS-Switch/lüliti:

  • ON = sisse lülitatud
  • OFF = välja lülitatud

Kui funktsioon on sisse lülitatud, kulutab kaamera tavalisest rohkem energiat võrreldes näiteks kui kaamerat kasutatakse ainult saatva kaamerana (SMS Switch: OFF).
Kui kaameralt palutakse pilte või vahetatakse seadeid sageli eemalt, siis funktsioonid tarbivad loomulikult tavalisest rohkem voolu

Funktsioon toimib järgmiselt:

1. Kirjutage tekstisõnum oma mobiiltelefoni lühisõnumina ja saatke see kaameras olevale SIM kaardi numbrile. Kaamera peab olema sisse lülitatud ja operaatoripõhiseltseadistatud.

Nt käsk "Tee pilt ja saada"

  • Sisestage SMS: # 500# ja saatke see SIM kaardi numbrile
  • Oodake umbes 2 minutit, kuni saabub pilt ettemääratude-postile või telefoninumbrile.

Enamikes mobiiltelefonides tuleb tekstsõnumi eduka edastamise kinnituseks "Teade edastati."

Mitte saata uut käsku enne kui eelmine on kaamera poolt kätte saadud.

Tekstisõnumid-käsud:

Teade Funktsioon

#500# Pildista ja saada

#510# Asukoht

#140#1#mobiiltelefon# Lisa telefoninumber (kui MMS pildiedastus on valitud)

#140#0# selles mobiiltelefoni # Eemalda telefoninumber (kui MMS pildiedastus on valitud)

#141#1# e-posti aadress # Lisa e-post (kui data pildiedastus on valitud)

#141#0# e-posti aadress # Eemalda e-post (kui data pildiedastus on valitud)

#310#P# Kaamera pilt Still-pilt moodil

#310#V# Kaamera pilt video moodil (kaamera ei saada videoklippe)

KAAMERA ülem ja SELLE MÄÄRAMINE

Kaamera teatud kaugkäske võib teha ainult kaamera "Operaator- 1. mobiilinumber". Need kaugkäsud on järgmised:

#140#1# mobiiltelefon # Lisa telefoninumber

#140#0# mobiiltelefon # Eemalda telefoninumber

#141#1# e-posti aadress # Lisa e-post

#141#0# e-posti aadress # Eemalda e-mail

Kaamera põhikasutaja (1. Mobiilinumber) määratakse paigaldustabelis samal ajal, kui tehakse Saatmisvalikuteprogrammeerimine paigaldustabeli abil. Lisa oma mobiiltelefoni numberlahtrisse "recipients / Phone". Mobiilinumber peab olema kujul: 044123456 .

Kui lisate teise või kolmanda telefoninumbri, siis sel ajal on ka nendel telefoninumbritel õigusküsida pilti. Eralda kaks telefoninumbrit üksteisest ;-märgiga, nt 044123456; 044234567

©2024 Trapper. All Rights Reserved.